Odpovědi. Často kladené otázky


Odkud pochází Káléšvarovo vástu?

Šrí Káléšvara se vástu učil od nejlepších indických mistrů. Podle jeho zásad vybudoval velké duchovní centrum, ve kterém vástu dále zkoumal, a během jehož budování v praxi testoval jednotlivé principy vástu.

Na základě těchto znalostí a svých vlastních zkušeností upravil nauku o vástu tak, aby se soustředila na hlavní potřeby dnešní doby – zdraví, blahobyt, duchovní růst a naplněný život. Během mnoha konzultací po celém světě pomohl tisícům lidí k vytvoření harmonického domova nebo podporujícího pracovního prostředí.


Jak probíhá vástu konzultace?

Nejprve si od vás vyžádáme plánek domu a okolí a nejlépe i fotky vašeho pozemku. Následuje domluva na termínu, ve kterém k vám přijde Tobias s asistentem. Proběhne důkladné zhodnocení situace. Poté proberete s Tobiasem výsledky a případná doporučení. Krátce po konzultaci obdržíte detailní písemné shrnutí konzultace a seznam doporučených změn.


Na co se zaměřit při výběru poradce?

Být vástu poradcem znamená částečně převzít zodpovědnost za život a karmu klienta. Každá vástu konzultace se pojí s velkou zodpovědností, neboť jde vždy o kvalitu života klienta. I drobný detail, který je přehlédnut a nebo špatně vyhodnocen, může mít na obyvatele domu či pozemku zásadní dopad.

Aby byl vástu poradce skutečně kompetentní, potřebuje podobně jako léčitel nebo lékař, dlouhodobé vzdělání a zkušenosti. V případě vástu poradců však neexistuje žádný kontrolní orgán (jako je např. lékařská komora), který by ručil za kvalitu poskytovaného poradenství. Setkáte-li se tedy s někým, kdo se prezentuje jako vástu poradce (osobně nebo na internetu), doporučujeme zeptat se nejprve na jeho oprávnění. Ptejte se například na jeho učitele. Je jeho učitel skutečný mistr vástu? Jak dlouho se od něj učil a jak dlouho praktikoval pod jeho vedením? Zeptejte se, zda od svého učitele získal oprávnění k samostatnému vástu poradenství. Odpovědi na tyto otázky vám pomohou získat představu o serióznosti dané nabídky.

Šrí Káléšvara za svého života takto oprávnil jen několik málo studentů, které po mnoho let osobně vzdělával a kteří mu asistovali během konzultací po celém světě.

Vedle toho Šrí Káléšvara kladl mimořádně velký důraz na to, aby byly jím předávané znalosti zachovány v jejich původní čistotě a aby nedocházelo ke směšování s jinými tradicemi nebo systémy. Jelikož respektujeme Šrí Káléšvarova přání a cítíme se vázáni jím nastavenými vysokými standardy, nabízíme v tuto chvíli pouze konzultace s Tobiasem Gonschorekem - senior konzultantem pro Káléšvarovo vástu. Tobias více než deset let studoval přímo u Šrí Káléšvary, asistoval mu při vástu konzultacích po celém světě a nakonec od něj získal oprávnění k samostatné poradenské činnosti.

Další konzultanti právě procházejí tréninkem. Máte-li zájem stát se vástu poradcem, kontaktujte nás na office@kaleshwaravaastu.eu.


Existuje alternativa k osobní konzultaci na místě?

Ano, nabízíme i analýzu na dálku.Dálkovou konzultaci lze však doporučit pouze pro získání prvního dojmu nebo v případě menších projektů - např. při pronájmu bytu. V případě větších investic - jako např. u nových stavebních projektů a nebo při koupi nemovitosti - je nutná konzultace přímo na místě.


Funguje vástu všude?

Ano, vástu funguje na celé Zemi stejně. Stěžejní parametry jsou Slunce a elementy - obojí působí stejně na celé planetě.


Musím ve vástu věřit, aby fungovalo?

Ne. Vástu je věda založená na souhře Slunce a elementů v přírodě. Vástu popisuje určité kosmické zákonitosti, které fungují bez ohledu na to, zda v ně věříte nebo ne – stejně jako gravitace nepotřebuje vaši víru k tomu, aby přiměla upuštěnou sklenici spadnout a rozbít se.


Je třeba používat speciální stavební materiály?

Doporučujeme používat eticky vyrobené, trvanlivé stavební materiály a šetrné energetické systémy. Z hlediska vástu to však nehraje roli. Naše doporučení je pouze vyjádření našeho respektu k této planetě.


Mohu napravit defekty ve vástu pomocí nějakých meditačních technik?

Pokud člověk medituje a snaží se žít harmonickým a vyrovnaným životem, bude nepříznivý vliv vástu zvládat lépe, než člověk, který to nedělá. Samotné defekty vástu tím však napravit nelze.


Existují jiné možnosti korekce závažných vástu defektů než stěhování – například nějaké speciální byliny?

Zásadní vástu defekty není možné napravit. Pomocí určitých opatření (např. jantrami) můžete pozvednout energii místa i svou osobní energii tak, abyste působení vástu lépe snášeli. Dá se to však přirovnat k počínání kuřáka, který se snaží vyvážit negativní účinky kouření užíváním vitamínů.

Tuto práci děláme proto, abychom lidem přinášeli trvalý a dlouhodobý prospěch. Přistupujeme k ní skutečně zodpovědně. Pokud je přítomen závažný vástu defekt, který nelze odstranit, naše doporučení bude vždy znít: Přestěhujte se do příznivějšího vástu.


Je vástu něco jako feng-šuej?

Vástu je matkou feng-šuej. Vástu šástry obsahují prastaré, autentické vědění o životě v harmonii s kosmickými zákony. Později se vástu dostalo do Číny, kde se z něj pod vlivem místních znalostí, tradic a pochopení vyvinulo feng-šuej - nové učení, které se od původní nauky o vástu v mnoha bodech značně liší.


Jak jde vástu dohromady s geomantií?

Konzultace s geomantem a snaha o dobré vástu se vzájemně nevylučují. Šrí Káléšvara se k souvislosti mezi vástu a geomantií nevyjádřil.


Jak souvisí vástu s astrologií?

Západní i védská astrologie (džjotiš) sledují postavení planet v čase narození člověka a jejich vliv na jeho osud, osobnost a život. Z hlediska vástu není problém požádat o pomoc astrologa. Může vám to pomoci hlouběji porozumět některým plánům vaší duše a vašemu životnímu poslání. Astrologie je popisná disciplína, která dokáže přinést určité poznání, ale nedokáže nic změnit.

Zákony vástu působí v každém případě a jejich účinky nelze pomocí astrologického poradenství napravit ani změnit.


Hrají ve vástu nějakou roli barvy?

Barvy ve vástu nehrají žádnou roli.


Co měl Šrí Káléšvara na mysli, když mluvil o vástu duše?

Vástu i veškeré další Šrí Káléšvarovo učení je především o pěti elementech a jejich působení v nás i všude kolem nás. Když Šrí Káléšvara mluvil o „vástu duše”, měl na mysli vliv energie elementů uvnitř nás samých. Šrí Káléšvara vyučoval komplexní meditační techniky, s jejichž pomocí v sobě můžete vyrovnat energie jednotlivých elementů a nechat je pozitivním způsobem proudit do svého života. Stejně jako používáme principy vástu na svém pozemku, abychom tak využili energii elementů ve svůj prospěch, můžeme díky určitým meditačním technikám stabilizovat energii elementů i v nás samotných.

Obojí – vástu i meditace s mantrami elementů (viz www.kaleshwar.cz) – dává člověku sílu vzít život do vlastních rukou a být jeho aktivním tvůrcem. Obojí dokáže pročistit karmu a transformovat život.


Lepší žít v chatrči pod stromem, než ve špatném vástu.

Šrí Káléšvara