Vzdělávání. Výuka a výcvik


Vzdělávání pro architekty, stavební inženýry a stavební firmy

V současné době připravujeme komplexní kurz pro architekty, stavební inženýry a stavební firmy. Cílem kurzu je umožnit profesionálům používání vástu v rámci jejich praxe. Kurz je otevřený i zájemcům, kteří plánují vlastní stavební projekt podle principů vástu.

Kurz potrvá tři roky a bude zahrnovat 12 vědomostních okruhů. Účastníci absolvují 6 intenzivních víkendových seminářů skládajících se z teoretické i praktické části. Víkendové semináře doplní dálkové studium a samostatná práce na cvičných úlohách.

Absolventi mohou po dokončení kurzu své znalosti a dovednosti dále rozvíjet v rámci tzv. absolventských skupin pro Káléšvarovo vástu.


Bližší informace

Máte-li zájem o aktuální informace o dostupnosti kurzu, registrujte se prosím k odběru našeho newsletteru ZDE.


Toto téma vám bezpochyby zamotá hlavu. Radím vám však: Nenechte se zmást. Dokud ho nepochopíte, zdržte se jakýchkoli soudů.

Šrí Káléšvara


Základní kurz

Základní kurz je pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak svůj domov uspořádat tak, aby jim byl oporou ve všech oblastech života. Během kurzu se seznámíte se třemi jednoduchými klíči k základním principům Kaléšvarova vástu. Díky nim budete v poměrně krátkém čase schopni rozpoznat, jakou roli hraje vástu ve vašem životě.

Témata:

  • Důležitost podporujícího životního prostoru (Souvislost mezi vástu a karmou, pozitivní a negativní působení elementů a světových stran – v závislosti na používání principů vástu)
  • Pochopení základních principů Kaléšvarova vástu (Vlastnosti elementů a světových stran, důležitost hranic a způsobu, jakým s nimi zacházíme)
  • Používání základních znalostí na názorných případových studiích
  • Praktické tipy jak opustit špatné vástu a jednoduchá vástu-opatření uplatnitelná ve vašich domovech

Termíny:

Máte-li zájem o aktuální informace o dostupnosti budoucích kurzů v ČR, registrujte se prosím k odběru našeho newsletteru ZDE.


Základní seminář ve vaší lokalitě

Základní seminář rádi nabídneme i ve vaší lokalitě - při minimálním počtu 8 účastníků. V případě zájmu nás kontaktujte na cz@kaleshwaravaastu.eu.


Studijní skupiny

Na následujících místech existují studijní skupiny, které se pravidelně schází nad praktickými cvičeními v terénu:

  • Einhausen, Německo (v němčině)
  • Brno, Česká republika (česky / v angličtině s českým překladem)

Skupina je určena již pokročilým studentům (minimálně s aktivní znalostí tří klíčů vástu a jeho základních prvků), v případě zájmu nás prosím kontaktujte na cz@kaleshwaravaastu.eu.