Tiráž.

Zodpovědnost za obsah:

Kaleshwar e.V.
zapsán v registru spolků městského soudu Rheinberg,
registr spolků číslo 1698
Tatyanna K. Remppal
Tobias Gonschorek
Neuröder Weg 61
DE-64683 Einhausen
Tel: +49 (0) 6251 9845241 Email: office@kaleshwaravaastu.eu

Bankovní spojení

Pro kurzy, poradenství a dary:

Kaleshwar e.V.
Konto: 2200399051
Kód banky: 2010
Banka: Fio banka, a.s., pobočka Joštova 4, Brno
IBAN: CZ6820100000002200399051
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Účel platby: Zadejte prosím číslo lístku své objednávky. Děkujeme.

Texty, fotografie, ilustrace, grafika i layout těchto webových stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, přepracování, rozšiřování a jakýkoli typ využívání mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas stávajících autorů případně zhotovitelů. Stahování a kopírování z těchto stránek je povoleno jen k soukromým, nikoli ke komerčním účelům. Všechna práva náleží Kaleshwar e.V., Neuröder Weg 61, D-64683 Einhausen.

Prohlášení o zodpovědnosti - odkazy na jiné webové stránky

Žádné ručení za správnost, úplnost a aktuálnost! Žádný nárok na neomezenost! Vylučujeme jakékoli ručení, obzvláště za případné škody nebo následky, které by mohly vzniknout skrze používání znalostního obsahu prezentovaného na naší domovské stránce nebo na stránkách s ní spojených.

Rozsudkem z 12. května 1998 zemský soud v Hamburku rozhodl, že provozovatel webových stránek může být za určitých podmínek spoluzodpovědný za obsah stránek, které na jeho stránku odkazují. Podle rozsudku tomu lze zabránit pouze tak, že se od tohoto obsahu výslovně distancuje.

Na těchto stránkách jsme vytvořili linky k jiným internetovým stránkám. Pro všechny tyto linky platí: Sri Sai Kaleshwar e.V a všechny osoby, které jsou s ním skrze internet spojeny výslovně prohlašují, že nemají žádný vliv na tvorbu a obsah propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech stránek odkazujících a spojených s naší domovskou stránkou (www.kaleshwar.eu) a jejich obsah nebereme za vlastní. Toto prohlášení platí pro všechny linky uvedené na naší domovské stránce a pro všechny stránky, na které tyto linky a bannery vedou.

Ochrana osobních údajů

Naše stránky lze v zásadě používat i bez zadání osobních údajů. Jsou-li na našich stránkách sbírány jakékoli osobní údaje (např. jméno, poštovní nebo e-mailová adresa), děje se tak vždy na bázi dobrovolnosti. Tato data nebudou bez vašeho výslovného svolení předávána třetím stranám.

Upozorňujeme na to, že při přenosu dat na internetu (např. při e-mailové komunikaci) může docházet k bezpečnostním nedostatkům. Stoprocentní ochrana dat před přístupem třetí strany není možná.

Použití kontaktu zveřejněného v rámci povinnosti tiráže třetími stranami k zasílání reklamy a informačních materiálů, o které nebylo výslovně zažádáno je tímto výslovně odmítnuto. V případě nevyžádaného zasílání reklamních informací skrze spam-maily si provozovatel stránek vyhrazuje důrazné právní kroky.

Pomocí vástu můžete svůj život změnit k lepšímu. Vážně, změní vám život. Můžete svůj život pozvednout a uniknout trápení.

Šrí Káléšvara