Kontakt

Těšíme se na vaše zprávy.

E-mailem:


S veškerými poskytnutými údaji bude zacházeno jako s důvěrnými. Žádné informace nebudou postoupeny třetí straně.

Poštou:

Kaleshwara Vaastu CZ
Šrí Káléšvarovo centrum Brno
Ludmily Konečné 8
CZ-639 00 Brno
Česká republika

Telefonicky:

Tel: +420 737 125 205

80% vašich problémů lze vyřešit pomocí vástu.

Šrí Káléšvara